Taş Mektep olarak yayıncılık sektöründe zamanla kendimize has bir yer edinmek  üzere yola çıktık. Biz, yayıncılığı, insanlığı ve içinde yaşadığımız kültürü bir şekilde kendi tahakkümü altına almış çağın kolay tüketim  anlayış ve algısından  uzaklaştırıp, kalıcı üretimin ve eserlerin toplumun beğenisine sunulduğu   bir alanda gerçekleştirmek istiyoruz.  Diğer yandan da okunması ve dolayısıyla anlaşılması güç olduğu için genel olarak toplumun  ilgi ve dikkatinin dışında kalmış eserleri  de ulaşılabilir hale getirmek istiyoruz! 

Bu birbirine tezat gibi görünen iki farklı uçta salınmak bizim yayıncılık misyonumuz aynı zamanda! Bu bağlamda yayıncılığın derinlik ve değerini düşürmeden daha çok insanın kullanımına sunmak bizim temel ilkelerimizdendir. Herkesi okumanın ortak payda olduğu bir kültürel zeminde buluşturmak gibi de bir idealimiz var.  Tüketim kültürünün itibar etmediği alanlarda at koşturuyoruz…  Gücümüzü  ve heyecanımızı bu kararlılıktan alıyoruz…

Taş Mektep yayıncılıkta "best seller" kitaplara sahip olma kaygısı gütmeyen bir yayınevi. Bununla birlikte yayına hazırladığımız eserlerin spesifik hedef kitlelerde geniş yankı uyandırabildiğini biliyoruz.  Topluma, bilime, sanata, yayın dünyasına katkıda bulunmak isteyen kurumlara bu etkiden istifade edebilecekleri sponsorluklar sunuyoruz. Sloganımızda belirttiğimiz gibi, ticari işletmelere de söz sahibi olmak istedikleri sahada bir "kalıcı iletişim" kanalı açıyoruz.

 
 

Atölyemiz toplumsal sorumluluk ve yarar gözeten farklı hizmet alanlarında araştırma çalışmaları yapmayı hedefliyor:

1)      Akademik Araştırmalar:  Literatür taraması, arşiv, kaynak araştırmalarının yanı sıra lisansüstü tez veya doktora çalışmalarını da yayınlamayı hedeflemekteyiz.

 

2)      Kamuoyu Araştırmaları:

a.       Toplumu bilgilendirmeye, aydınlatmaya yönelik, kültürel içerikli, basılıp yayınlanabilir nitelikler taşıyan araştırmalar yapmaktayız.

b.      Özel sektörün veya Kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik, kamuoyunun kendileriyle ilgili herhangi bir konuda (yönetim politikalarından halkın duyduğu memnuniyet ya da yeni bir projenin kamuoyundaki etkileri vb.) algı, görüş, talep ve beklentilerinin analiz edildiği saha araştırmaları yapmaktayız.

Çatışma-Diplomasi-İşgal FAV YARIMADASI’nda Osmanlı-İngiliz Çekişmesi (1886–1915)
Yazar Mustafa Yılmaz
Yayın Tarihi: 2015
Baskı No 1.
Ebat 13,5 x 23 cm
Sayfa s. 240
ISBN 978-605-65628-4-6
Elinizdeki bu çalışma geç tarihte hem dünyanın ve hem de Osmanlı Devleti’nin gündemine giren Basra Körfezi’ndeki Fav Telgrafhanesi ve onun etrafında gelişen bir dizi olayın nasıl bir idareye buradan da çekişmeye ve nihayet diplomasi kavgasına dönüştüğünü belgelerin dilinden aktarmaktadır.
Templer ve Yahudiler Osmanlı Filistini’nde Alman Kolonileri (1869-1917)
Yazar Kevser Topkar
Yayın Tarihi: 2015
Baskı No 1.
Ebat 13,5 x 23 cm
Sayfa s. 168
ISBN 978-605-6562-83-9
Bugüne kadar Filistin hakkında pek çok şey yazılmış olmasına rağmen, bölgede Alman faktörü ve kolonizasyon faaliyeti her nedense ele alınmamıştır. Oysa gerek Almanlar ve gerekse bazı Musevi yazarlar bu konuyu incelemişlerdir....
 
Emeviler’den Arap Baharı’na HALEP TÜRKMENLERİ
Yazar Dr. Ahmet Emin Dağ
Yayın Tarihi: 2015
İlk Baskı 2015
Baskı No 1.
Ebat 13,5 x 23 cm
Sayfa s. 159
ISBN 978-605-6562-85-3
Yaklaşık bin yıldır bugünkü Ortadoğu’nun en stratejik bölgelerinden birinde varlık gösteren Halep Türkmenleri, bölgede meydana gelen yeni değişimler ile birlikte bir kere daha gündemimize girmiştir...
Suriye, Irak, Necid ve Hicaz (Necid’e Doğru-Necid’ten Avdet Hatıratı) SEYAHATLERİM
Yazar Ali Suad
Hazırlayanlar Zekeriya Kurşun, Ali Okumuş
Yayın Tarihi: 2015
Baskı No 1.
Ebat 13,5 x 23 cm
Sayfa S. 278
ISBN 978-605-6562-86-0
Memleketimizi tanımıyoruz. Bu bir hakikattir. Mamafih tanımak için de lazım gelen vesaitin külliyen mefkût olduğunu da itiraf etmelidir. Bunu nazar-ı dikkate alan Tanin, memleketin havali-i muhtelifesi hakkında en muktedir kalemlerden çıkmış bir çok mektuplar neşr etti...
Yeni Medya Çalışmaları III
Editör: Erkan Saka , Anıl Sayan , Vehbi Görgülü
İlk Baskı 2015
Baskı No 1. Basım
Ebat 15 x 21,0 cm
Sayfa 220
ISBN 978-605-6562-81-5

“Yeni Medya” diye adlandırdığımız medyalar çok sınırlı bir şekilde algılanıyor. Akademik çevrelerde de sıradan vatandaşlar arasında da durum neredeyse aynı. İnternet denildiğinde akla ilk gelen Facebook ya da Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının bile aktif kullanıcılar arasında sınırlı bir şekilde kullanıldığına şahit oluyoruz. ...
Afrikanın Asil Göçerleri Tuaregler
Yazar Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Ahmet Kavas, Muhammed
Tandoğan, Aydın Özkan, Abdullah Erdem Taş, Menderes
Velioğlu, Abdulkadir Câmi [Baykut] Bey
Editör: Prof. Dr. Zekeriya Kurşun
İlk Baskı 2015
Baskı No 1
Ebat 13,5*22,5
Sayfa S 260
ISBN 978-605-65628-0-8

Yaklaşık 5000 yıllık geçmişe sahip olan Tuaregler, Afrika kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşamaktadırlar. Kuzey Afrika sahilleri ve Akdeniz kültürüne mensup oldukları kabul edilen bu kavim, Arapların Kuzey Afrika’da varlık gösterdikleri 7. yüzyıldan beri İslam dinini benimsemişlerdir.
 
Osmanlı Coğrafyası'nda Petrol Mücadelesi Kalust S.Gülbenkyan Ve Türk Petrol Şirketi
Yazar Ali Okumuş
Editör: Doç. Dr. Davut Hut
İlk Baskı 2015
Baskı No 1
Ebat 13,5*22,5
Sayfa S. 224
ISBN 978-605-86342-9-9
Musul, Petrol ve Gülbenkyan”. Bu üç kelime üzerinden Türk toplumunun zihninde özel bir algı yaratılmıştır. Hemen herkesin kafasında bu konuda söyleyebileceği bir şeyler oluşmuştur. Birincisi bir kaybı nitelemekte, ikincisi keşke bizim olsa tarzında bir temenniyi dile getirmekte, üçüncüsü ise suçlu bularak bir teselliyi hatırlatmaktadır.
Türkiye'nin Can Damarı Devlet-i Osmaniye'nin Borçları Ve Islahı
Hazırlayan: Filiz Dığıroğlu
Editör: Sibel Cantemir
Yayın Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 200
Ebatlar: 15 cm X 21cm
Basılı (Matbuu)
Dili: Türkçe
Max Weber Sosyal Bilimlerde Metodoliji Üzerine
Yayın Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 208 Sf
Ebatlar: 16.6cm X 24cm
E-Kitap (Yalnızca Dijital)
Dili: Türkçe
Batı, tarihte elde ettiği konumu, toplumlar arası ilişkilerden bağımsızlaştırarak, kendi iç dinamikleri ile açıklamak istemektedir.
Sınıflı toplumsal yapıyı ve Protestanlığı öne çıkaran Max Weber’in açıklamalarının Batı içindeki anti-sosyalist cephe tarafından benimsenmesi de bundandır.
Burada garip olan, toplumlar arası ilişkilerde sömürülen, halkı Müslüman olan ülkelerde de bu açıklamalara sahip çıkılmasıdır.
Yeni Medya Çalışmaları II
Editör:
Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka
Anıl Sayan
Vehbi Görgülü
Yayın Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 186 Sf
Ebatlar: 16.6cm X 24cm
E-Kitap (Yalnızca Dijital)
Dili: Türkçe
Seri: Medya Kitaplığı
 
Halkla İlişkiler El Kitabı
Editör:
Öykü Gül
Yayın Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 113
Ebatlar: 16.6cm X 24cm
E-Kitap (Yalnızca Dijital)
Dili: Türkçe
Seri: Medya Kitaplığı
Halkla ilişkiler, kuruluş amacı ve türü ne olursa olsun her organizasyonun tüm paydaşlarıyla iletişiminin stratejik olarak yönetilmesi için gerekli bir yönetim fonksiyonudur.
Osmanlı-İran Sınırdan Anılar
Editör: Doç. Dr. Davut Hut
Hazırlayan: Ali Murat Kurşun
Muhammed Tandoğan, M. Birol Ülker
Yayın Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 150
Ebatlar: 13,5 X 23cm
Hardcopy (Matbuu)
Dili: Türkçe
Seri: Kaynak Eserler
İstanbul'daki kütüphanelerde çalışırken Vakit gazetesinde Aziz Samih (İlter)'e ait tefrika yazılara rastladık. "Türk-İran Hudutlarında Neler Gördüm?" başlığı taşıyan bu yazı dizisi bu güne kadar kitaplaştırılmamıştı. Üstelik anlattıkları da literatürde pek yer almayan değerli anılardı. Bu yüzden bunların yayınlanmasının gerektiğine kanaat getirerek yazıları derledik.
Afrika Bibliyografyası
Editör: Prof. Dr. Zekeriya Kurşun
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet Kavas,
Muhammed Tandoğan, M. Birol Ülker
Yayın Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 364 Sf
Ebatlar: 16cm X 23cm
Hardcopy (Matbuu)
Dili: Türkçe
Seri: Kaynak Eserler
“Afrika-yi Osmanî” kavramını üreten Türkler bu alanda hiç mi eser vermemiştir? Bu çalışmayı yaptıran temel saik yukarıdaki sualdir. Bunun
cevabını aramak ve özellikle 2000li yıllardan itibaren Afrika’ya
açılan Türk insanına ve bu alanda akademik çalışma yapanlara
rehberlik etmek üzere bu bibliyografya hazırlanmıştır.
Yeni Medya Çalışmaları
Yayın Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 100 Sf
Ebatlar: 13,5cm X 21cm
E-Kitap (Yalnızca Dijital)
Dili: Türkçe
Seri: Medya Kitaplığı
Her yeni medya ile birlikte insanlık adına güzel gelişmelerin olduğuna şüphe yok. Ancak hiçbir medya kendi başına “özgürleştirici” ya da “baskıcı” sonuçlara yol açmıyor.
 
 

programming by EKMA

X